SIEM

Security Information and Event Management

SIEM, “Security Information and Event Management” kelimelerinin kısaltmasıdır. SIEM, bir şirket veya kurumun güvenlik bilgi yönetimi ve olay yönetimini birleştiren bir teknolojidir. SIEM sistemleri, bir şirket veya kurumun güvenlik bilgi yönetimi ve olay yönetimini bir arada yöneten bir platformdur. Bu sistemler, bir şirket veya kurumun güvenlik olaylarını takip etmeyi, bu olayları değerlendirmeyi ve gerektiğinde güvenlik olaylarına yönelik önlemler almayı amaçlar.

SIEM sistemleri, çeşitli kaynaklardan gelen güvenlik verilerini toplar ve bu verileri bir araya getirir. Bu veriler, bir şirket veya kurumun güvenlik sistemlerinden ve cihazlarından toplanır. Örneğin, bir şirketin güvenlik duvarı veya güvenlik uygulamalarından toplanan veriler, SIEM sistemlerine aktarılır. SIEM sistemleri, bu verileri bir araya getirir ve bu verileri inceler, böylece bir şirket veya kurumun güvenlik olaylarını takip edebilir. SIEM sistemleri, güvenlik olaylarını tespit etmek için yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yöntemler de kullanabilir.

SIEM sistemleri, bir şirket veya kurumun güvenlik olaylarını tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda bu olayların yönetimi için de önemlidir. SIEM sistemleri, güvenlik olaylarını değerlendirir ve gerektiğinde güvenlik olaylarına yönelik önlemler alır. Örneğin, bir şirketin güvenlik duvarında bir güvenlik açığı tespit edildiğinde, SIEM sistemi bu açığı kapatmayı veya güvenlik önlemlerini artırmayı önerir. SIEM sistemleri, bir şirket veya kurumun güvenlik yönetimini kolaylaştıran önemli bir teknolojidir ve güvenlik olaylarını tespit etme ve yönetme konusunda önemli bir yardımcıdır.

Fortinet

FortiSIEM görünürlük, korelasyon, otomatik yanıt ve düzeltmeyi tek bir ölçeklenebilir çözümde bir araya getiriyor.